روش کومینسکی: برای فصل دو در Netflix لغو یا تمدید شد؟

دیده بان کرکس آیا سندی و نورمن می توانند دیگران را از زیر اشک خنده حفظ کنند؟ آیا نمایش تلویزیونی روش کومینسکی برای فصل دوم در نتفلیکس لغو یا تمدید شده است؟ کرکس تلویزیونی در حال تماشای آخرین اخبار لغو و تمدید تلویزیون است ، بنابراین این صفحه محلی برای ردیابی وضعیت روش Kominsky ، فصل دوم است. آن را علامت گذاری کنید ، یا